STRATEJİ UZMANLIĞI

Liderler, marka ile bütünleşen ve markaların yüzü olarak görülen kişilerdir. Bu sebeple markanın değer ve imajını doğrudan etkilerler.